Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2005

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
IB3, la joguina de Jaume Matas IB3, la joguina de Jaume MatasLa polèmica ha presidit des del mateix moment de la seva concepció la televisió autonòmica balear, IB3. La celeritat de la seva posada en marxa és un dels punts cabdals que IB3, la joguina de Jaume Matassorprèn tractant-se de crear un ens audiovisual d’aquestes dimensions. L’equip humà a qui se va encomanar la tasca de dissenyar els eixos vertebradors de la seva infrastructura va ser format per persones vinculades directament amb el PP.IB3, la joguina de Jaume Matas

Entrevista a Cati Ginart i Margalida Mascaró "Pretenem fomentar l’esperit crític i la reflexió envers els mitjans de comunicació" Entrevista a Cati Ginart i Margalida Mascaró - "El nostre marc d’actuació se centra en promoure iniciatives dins l’àmbit del món dels mitjans de comunicació incidint especialment en el sector audiovisual. Tenint en Entrevista a Cati Ginart i Margalida Mascaróconsideració que pretenem fomentar l’esperit crític i la reflexió envers els mitjans de comunicació treballam en la línia de la formació dels escolars i de professionals de l’educació a fi de proporcionar-los els estris que els permeti aconseguir aquest objectiu."Entrevista a Cati Ginart i Margalida Mascaró

Ràdio Jove Ràdio JoveRàdio Jove Margalida Casesnoves Cavaller - "El Departament de Llengua i Literatura catalanes en col.laboració amb el Departament de Música de l'IES Port de Pollença va començar, el mes de maig de l'any passat, una experiència de treball: la ràdio escolar. S'incià amb l'objectiu d'estimular l'ús oral de la llengua catalana en aquest centre de la costa nord de Mallorca, on la majoria d'alumnes són castellanoparlants. Des d'un principi s'ha plantejat com una activitat oberta a la resta de Departaments del Centre, perquè la intenció és fer un treball interdisciplinar, presentant continguts de diverses àrees i treballar, alhora, temes transversals com ara la salut o el medi ambient."Ràdio Jove

Club dels Joves Periodistes Club dels Joves PeriodistesDonar a conèixer el món periodístic Francesca Marí i Suñer - "La finalitat del CJP és fer participar als joves en la tasca comunicadora d’una forma real a l’hora de cercar una notícia, redactar-la i publicar-la en un diari de difusió general com és Diari de Balears. Són els mateixos socis els qui destrien els temes que s’han de publicar, les matèries que a ells els hi interessen i des del punt de vista des d’on van encaminades. En l’actualitat prop de 1.400 joves d’arreu de les Balears, principalment de Mallorca, fan part del Club dels Joves Periodistes i participen de manera activa no sols en la confecció d’articles sinó també en els diferents actes i activitats que durant el curs escolar prepara per a ells Diari de Balears."Club dels Joves Periodistes
 
Pissarra
Pissarra
Encontre  Encontre
Encontre
Encontre és una associació que vol "fomentar el treball, l'ús i l'esperit crític davant uns mitjans que formen part de la nostra societat i de la vida escolar."Encontre

Trenta-1  Trenta-1
Trenta-1
L'associació Trenta-1 està formada per professorat de les Illes Balears que es dedica a organitzar activitats per l'alumnat de Secundària, com la Trobada d'Audiovisuals. Trenta-1

La Xarxa  La Xarxa
La Xarxa
La Xarxa d'Educació en Comunicació vol posar en contacte a totes les persones que estan interessades o que ja treballen amb l'Educació en Comunicació.La Xarxa

Subscripció a la llista d'AulaMèdia
 

 
 
EduCom.info
AulaMèdia | Editorials| Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245