Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2005

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
EduCom.info
Correu
Recuperar el temps perdut Recuperar el temps perdutRecuperar el temps perdut - Francesc-Josep Deó - Diuen que moltes vegades l'arbre no et deixa veure el bosc, això els pot passar a molts en analitzar la "situació administrativa" de l'Educació en Comunicació (EC) a Catalunya. Però quan coneixes de prop les actuacions sobre l'Educació en Comunicació en altres països veus com de lluny som encara d'allò que hauria de ser l'EC en el sistema educatiu català. Durant massa anys ens hem barallat amb l'administració educativa per poder avançar una mica, hem perdut molta energia en aquesta guerra però sobretot hem perdut molt de temps.Recuperar el temps perdut

Anàlisi crítica dels mitjans de comunicació Anàlisi crítica dels mitjans de comunicacióAnàlisi crítica dels mitjans de comunicació - Ramon Breu - "Ja fa quaranta anys que Umberto Eco va plantejar la famosa polèmica sobre els mitjans de comunicació de masses, parlant de dues postures que tot seguit van ser assumides pels ensenyants: o apocalíptics o integrats. O ens estripàvem les vestidures morals davant la tele o acceptàvem el seu domini amb submissió. Jo entenc que avui en dia aquesta polèmica, certament estèril, comença a estar superada. Els mitjans de comunicació i especialment la televisió són, des de la perspectiva educativa, uns mitjans que permeten dur a terme experiències educatives molt enriquidores, constitueixen un laboratori de coneixement, un univers de renovació i d'innovació educativa il·limitat."Anàlisi crítica dels mitjans de comunicació

Apunts per a una reflexió crítica sobre la televisió Apunts per a una reflexió crítica sobre la televisióApunts per a una reflexió crítica sobre la televisió - Mercè Coll - "Considerem que la televisió, aquesta suposada finestra oberta al món, ens allunya de l’experiència real de l’entorn perquè s’ofereix com a mediadora invisible entre nosaltres i la realitat. La televisió no solament envaeix la nostra quotidianitat, sinó que la substitueix al presentar-se com a registre mecànic del que hi ha. A través d’ella donem forma (categoritzem) els nostres sentiments, els nostres conflictes i les nostres il·lusions. Des de les telenovel·les fins als telenotícies, la televisió ens informa, ens dóna els referents sobre els quals construïm la nostra visió del món i els nostres vincles amb la realitat."Apunts per a una reflexió crítica sobre la televisió

Representació mediàtica i producció audiovisual Representació mediàtica i producció audiovisual - Montserrat Moix - "L’anàlisi del Representació mediàtica i producció audiovisualcontingut de les produccions audiovisuals realitzades per adolescents poden ser un bon instrument per fer una mirada crítica i reflexiva de la televisió. En aquest cas no sobre les pantalles dels emissors, sinó sobre les imatges construïdes pels joves. La seva experiència com a espectadores i espectadors mediàtics no és fàcilment separable de la seva competència com a constructors de nous textos audiovisuals."Representació mediàtica i producció audiovisual
 
Pissarra
Pissarra
DVDones  DVDones
Silencioses i en Palaus
Silencioses i en Palaus és un excel·lent documental de l'associació Mapasonor. Es tracta d'un autèntic capbussament en la realitat quotidiana de les dones tunisianes que viuen en un entorn rural, on les fortes tradicions del món arabomusulmà marquen el pols de la vida. Document valuós per treballar la coeducació i la diversitat a les escoles, i que constitueix una obra singular, sense tics, contundent i bella. Mapasonor distribueix el DVD Silencioses i en Palaus. Per demanar-lo cliqueu aquí.Demanar-lo

Tallers audiovisuals  Tallers
AulaMèdia posa en marxa els Tallers de producció audiovisual. Tallers adreçats a l'alumnat de Secundària de Barcelona Ciutat i Barcelona Comarques. Per a més informació cliqueu aquí.Tallers audiovisuals
Tallers audiovisuals

Subscripció a la llista d'AulaMèdia
 

 
 
CinEscola.info
Silencioses i en Palaus
EduCom.info
AulaMèdia | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Aula | Formació | Pissarra | Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació. ISSN 1699-2245