Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2005

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
EduCom.info
Correu
Transversalitat: un brindis al sol Transversalitat: un brindis al solTransversalitat: un brindis al sol - Ramon Breu - Les lleis educatives passen però no entren en els aspectes fonamentals de la nostra realitat com és, per exemple, educar i instruir els escolars per saber orientar-se i formar-se un criteri propi davant l’enorme quantitat d’informació del nostre món. O, per exemple, saber expressar-se a través dels nous llenguatges i les noves eines tecnològiques (i dissipar, d’aquesta forma, l’ombra del nou analfabetisme); o posar les bases per formar ciutadans més autònoms i conscients davant els mitjans de comunicació dominants.Transversalitat: un brindis al sol

Una emissora portada pels alumnes "Una emissora portada pels alumnes" - Entrevista a Una emissora portada pels alumnesDolors Badia - "Quan es va inaugurar l’emissora, el nostre projecte era principalment que fos una emissora pel centre portada pels alumnes, que aprenguessin el funcionament d’aquest mitjà de comunicació i que aquest es convertís en una eina pedagògica per les diferents assignatures com així ha estat."Una emissora portada pels alumnes

Joves en Antena Joves en AntenaJoves en Antena - Margarida Mascaró - "La idea sorgí quan la Conselleria d’Educació de les Illes Balears oferí unes beques per a la realització de projectes diversos, un dels quals era sobre els mitjans de comunicació. Davant l’augment d’alumnat nouvingut que desconeixia la nostra llengua, els alumnes i el professorat implicat en el projecte consideraren que una de les maneres de contribuir a l’aprenentatge del català era possibilitar que escoltassin (en el temps dels esplais) xerrar en català sobre temes d’interès per a ells (ja que ho ferien al·lots i al·lotes de la mateixa edat)."Joves en Antena

Periodistes i editors a l'aula Periodistes i editors a l'aulaPeriodistes i editors a l'aula - Jordi Ramos - "En aquests temps en què la omnipresència i el gran abast de la informació i de la comunicació modelen d’una manera tan rotunda les creençes, la identitat i la configuració de la realitat de les persones i al mateix temps ofereixen unes extensísimes xarxes de comunicació i també una oportunitat per a la recerca d’un mitjà de vida, els educadors no podem deixar l’alumnat orfe d’eines per a mirar i construir la realitat des d’una perspectiva el més àmplia possible i per donar oportunitats al seu futur laboral. Molt més, quan parlem d’una edat, l’adolescència, amb una evident necessitat de referents."Periodistes i editors a l'aula

Fòrum d'Educació en Comunicació
 
Pissarra

Fòrum d'Educació en Comunicació  Fòrum
Fòrum d'Educació en Comunicació
El Fòrum d'Educació en Comunicació (EC) vol promoure el debat entre els diferents sectors implicats en l'Educació en Comunicació. Organitza l'ICE de la Universitat de Barcelona i la revista AulaMèdia.Fòrum d'Educació en Comunicació

Consell Educatiu BTV   BTV
Consell Educatiu BTV
El passat dia 29 de març es va constituir el Consell Educatiu de Barcelona Televisió. BTV inicia, així, un procés esperançador per a l'Educació en Comunicació.Consell Educatiu BTV

Encontre  Encontre
Encontre
Encontre. Xarxa d'educadors i comunicadors de les Illes Balears és una associació que "aglutina professionals de l'educació i de la comunicació que treballen conjuntament materialitzant actuacions adreçades a formadors i persones relacionades amb el món de l'educació."Encontre

Subscripció a la llista d'AulaMèdia
 

 
 
CinEscola.info
Silencioses i en Palaus
EduCom.info
AulaMèdia | Intro | Premsa| Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Aula | Formació | Pissarra | Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245