Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2004

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Cinescola
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
T-2005
 TROBADA 2005 - Una educació crítica davant la televisió
                                               
T-2005Un any més AulaMèdia organitza la Trobada sobre Educació en Comunicació. En aquesta ocasió els dies de l'encontre seran dimecres 26 i dijous 27 de gener de 2005 al Col·legi de Periodistes de Catalunya. En un moment en que es parla molt de "teleporqueria" i "d'autorregulació" de les televisions, des d'AulaMèdia volem proposar un debat sobre la necessitat d'Una educació crítica davant la televisió. Com ja saps, la Trobada és un motiu per retrobar-nos una vegada a l'any per debatre i intercanviar idees i experiències sobre l'Educació en Comunicació.T-2005
Programa Trobada 2005 -- Inscripció gratuïta T-2005

T-2004 TROBADA 2004 - L'anàlisi T-2004crítica i la producció escolar
Com a l'anterior encontre la Trobada 2004 d'Educació en Comunicació va ser un "fòrum d'intercanvi d'idees i propostes per implementar l'Educació en Comunicació". En aquest encontre el debat es va centrar en l'anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i la producció escolar de missatges mediàtics, com una forma de aproximar-se, conèixer i desmitificar els mitjans.T-2004

T-2003 TROBADA 2003 - T-2003El futur de l'Educació en Comunicació
AulaMèdia va organitzar entre els dies 12 i 15 de febrer la Trobada 2003. En aquesta ocasió, el debat es va centrar en El futur de l'Educació en Comunicació. Com a l’anterior edició, la Trobada 2003 es va convertir en un fòrum d’intercanvi d'idees i propostes per implementar l'Educació en Comunicació. Una de les novetats va ser la mostra d'experiències i l'organització de tallers i seminaris conduïts per professorat especialitzat.T-2003

T-2002 TROBADA 2002 - Trobada T-2002d'Educació en Comunicació
La Trobada 2002, que es va realitzar el 26 de gener a la Casa Elizalde de Barcelona, tenia dos objectius bàsics: realitzar un debat sobre la situació de l'Educació en Comunicació i valorar de quina forma es podia potenciar i desenvolupar a les aules. AulaMèdia va publicar un suplement especial sobre la T-2002.T-2002
 
Pissarra
Pissarra

EduCom.info  EduCom.info
és un nou projecte d'AulaMèdia. En aquest nou web, dedicat a l'Educació i la Comunicació Local, trobareu experiències de col·laboració entre diferents centres educatius i les televisions locals. Articles que llecullen activitats d'aproximació al mitjà televisiu, activitats de suport didàctic relacionades amb el currículum, i activitats de participació en la programació.EduCom.info
EduCom.info
CINESCOLA  CINESCOLA
és una nova secció d'AulaMèdia amb una clara vocació pràctica, on podreu trobar "propostes de reflexió i de treball sobre films que tenen com a valor afegit una clara vocació didàctica, i que poden constituir-se en instruments d'aprenentatge atractius."CINESCOLA
     
CINESCOLA

Subscripció a la Llista.AulaMèdia
 

 
 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
EduCom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra
 
TROBADA-2005
 
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600