Redacció AulaMčdiaRedacció AulaMčdia
Ķndex AulaMčdia
Activitats 2005

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info
 
Educació Infantil i Primąria L'Educació en Comunicació a l'Educació Infantil i Educació Infantil i PrimąriaPrimària – Teresa Creus i Maite del Arco - "Els infants de moltes escoles catalanes estan treballant en comunicació per ser capaços d’entendre i de produir missatges construïts amb llenguatges audiovisuals com són la ràdio i la televisió. La producció de missatges mediàtics a l’escola fa que els infants; a més de posar molta energia a la feina, analitzin com funcionen, quin efecte produeixen en els receptors i quins són els elements que donen significat al missatge. Encara que vegin molta televisió, no vol dir que dominin l’ús dels llenguatges que s’hi fa servir.Educació Infantil i Primąria

Entrevista a Anna Rialp "Cal donar eines per entendre els mitjans" – Entrevista a Anna RialpEntrevista a Anna Rialp Forés - "Crec que encara falta molt per aconseguir que els infants tinguin les capacitats mínimes per fer servir els mitjans de comunicació d’una forma reflexiva. No consisteix en posar-los davant les imatges o els programes, sinó que cal donar eines que els permetin entendre allò que estan visionant, el llenguatge que utilitzen per fer-los-hi arribar els missatges -el directe i el subliminal- i reflexionar sobre els continguts que es tracten."Entrevista a Anna Rialp

Lectura de la imatge... Lectura de la imatge...Lectura de la imatge amb infants de 3 anys – M. Àngels Campà i Noguer - "L'escola ha de donar resposta a les necessitats reals dels infants. L'allau d'imatges que els nens i nenes reben diàriament, davant les quals, la immensa majoria de vegades no poden adoptar un criteri de selecció, ens va fer pensar que, des de ben  petits, calia que la institució escolar deixés entrar les imatges dins de l'aula, per afavorir estratègies naturals d'aprenentatge sobre aquest tema."Lectura de la imatge...

Una aproximació a la publicitat Una aproximació a la publicitat – Júlia Hurtado López - "A la nostra escola, des de quart de primària els alumnes reben una formació específica que els prepara per la que ja s’ha vingut a anomenar Una aproximació a la publicitatla “societat de l’espectacle”. Un entorn mediatitzat amb el que el nen creix i que és responsable de gran part dels seus coneixements i el que encara és més important, de les seves conductes. Una de les metodologies per aconseguir que l’alumne sigui més crític davant els missatges televisius, és que aprengui a fabricar el seu propi missatge audiovisual."Una aproximació a la publicitat
 
Pissarra
Pissarra
Jornades EduCom EduCom
Jornades EduCom
Jornades EduCom. Ja us podeu inscriure a les Jornades d'Educació i Comunicació Local.Jornades EduCom [Matrícula 15 €]

Rądio Drassanes R. Drassanes
Rądio Drassanes
Ràdio Drassanes. La ràdio del Ceip Drassanes és una experiència de referència en el camp de la ràdio escolar. Rądio Drassanes

Rądio Rąpia Ràdio Ràpia
Rądio Rąpia
Ràdio Ràpia, emissora escolar del Ceip Sant Domènec de la Ràpita, emet des de 1990. Més de 15 anys en antena!.Rądio Rąpia

Subscripció a la llista d'AulaMèdia
 

 
 
AulaMèdia | Editorials| Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió |Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245