Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2005

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
EduCom.info
Correu
Crear espais d'Educació en Comunicació Crear espais d'Educació en ComunicacióCrear espais d'Educació en Comunicació - Ramon Breu - Fa molt de temps que des de diversos sectors estem insistint en la necessitat d’articular solucions educatives que s’orientin a fomentar l’aprenentatge comunicatiu. Els anys van passant i l’esquerda, la immensa esquerda en els coneixements, en els procediments, en la comprensió dels llenguatges comunicatius es fa cada cop més gran en els nostres escolars, en la nostra ciutadania.Crear espais d'Educació en Comunicació

La ràdio és una bona eina pedagògica La ràdio és una bona eina pedagògica"La ràdio és una bona eina pedagògica" - Entrevista a Carlos Díaz Leno -"No hem rebut suport ni del Departament ni de cap instància oficial. Tot el que hem aconseguit ha estat a través d’un pla de publicacions que tenim aquí a partir dels diners dels pares, evidentment. Tots els alumnes paguen una quantitat al començar el curs i amb aquesta quantitat es fa el pla pedagògic. Aquest pla pedagògic és com un pla per la socialització de recursos que inclou activitats extraescolars, classes de reforç, llibres de text... En definitiva inclou una sèrie de prestacions per nois i noies de classes baixes. A partir d’aquí, tenim una sèrie de recursos que els utilitzem i, gràcies això, els alumnes tenen accés a la informàtica, a la fotografia, el vídeo, la ràdio, etc."La ràdio és una bona eina pedagògica

CHICAM: Nois i noies en comunicació sobre la immigració CHICAM: Nois i noies en comunicació sobre la immigracióCHICAM: Nois i noies en comunicació sobre la immigració - Sílvia Lombarte - "Fa alguns anys que s’ha iniciat el debat de si els mitjans de comunicació poden ser una eina d’inclusió social, o si d’altra banda el fet que només alguns hi tinguin accés, està produint el conegut fenomen de la fractura digital. Sigui com sigui, el que és clar és que els joves que tenen estratègies en la utilització de les TIC, poden tenir una més gran participació social i com a conseqüència poden desenvolupar certes capacitats que els facin menys vulnerables."CHICAM: Nois i noies en comunicació sobre la immigració

La Mediònica i els Media Studies La Mediònica i els Media StudiesLa "Mediònica" i els "Media Studies" - Elisabet Higueras - "La nostra societat està sobresaturada d’influències mediàtiques. Per adonar-nos-en, només cal reflexionar sobre quantes hores al dia ens passem davant de la televisió, de l’ordinador, fullejant una revista, llegint un diari o escoltant la ràdio. Aquesta exposició constant als mitjans de comunicació i a les tecnologies de la informació i la comunicació ha esdevingut una realitat amb la que els professors i professores hem de conviure diàriament a l’aula."La Mediònica i els Media Studies
 
Pissarra

Tallers de producció audiovisual Tallers PAV
Tallers de producció audiovisual
AulaMèdia posa en marxa els Tallers de producció audiovisual (PAV). Aquest taller es planteja amb la idea de donar a l'alumnat de Secundària un element més per a l’anàlisi del discurs audiovisual: el coneixement del seu procés de producció. Tallers adreçats a centres de Secundària de Barcelona Ciutat i Barcelona Comarques. Per a més informació cliqueu aquí.Tallers de producció audiovisual

Allò que + m'estimo   Imatge
Allò que + m'estimo
"Allò que + m'estimo" és un "taller realitzat a l'aula d'informàtica pels i les alumnes del CEIP Floresta de Sabadell. Aprenen a utilitzar la càmera digital i l'escàner, i utilitzen internet i diferents programes informàtics de tractament de la imatge. Es responsabilitzen del seu treball partint del seus sentiments cap a objectes i imatges."Allò que + m'estimo

Subscripció a la llista d'AulaMèdia
 

 
 
CinEscola.info
Cursos d'Educació en Comunicació
EduCom.info
AulaMèdia | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Aula | Formació | Pissarra | Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245