Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Entrevista a Dolors Badia
"Una emissora portada pels alumnes"
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
La ràdio és un mitjà de comunicació poc utilitzat a les aules tenint en compte l'ús que es fa del vídeo o de la televisió. Però la ràdio és un mitjà perfecte per promoure i facilitar entre l’alumnat la comunicació, la lectura, per millorar l’escriptura, la comprensió dels textos i facilitar l’ús de les llengües. La ràdio escolar és una bona eina per educar audiovisualment els alumnes i és una bona forma de posar-los en contacte amb els professionals de la ràdio i amb tot l’equipament que caracteritza aquest mitjà de comunicació.

Un dels centres que promou aquest tipus d’activitat és l’I.E.S Joan d’Àustria de Barcelona, on hi tenen un estudi radiofònic des de fa uns anys. Una de les mestres que ho porta a terme és Dolors Badia, que ens explica l’experiència del centre a partir d’un programa radiofònic fet pels propis alumnes.

Quan fa que funciona la vostra ràdio?
La nostra ràdio funciona des de l’abril del 1999.

Amb quin curs treballeu aquest mitjà?
Treballem amb els alumnes de 4rt d’ESO de l’assignatura de Tecnologia que han escollit el crèdit de ràdio.

I quants professors col·laboren?
Hi treballen entre 4 i 5 mestres aproximadament.

Quin profit hi treu l'alumnat a l’hora de treballar amb una activitat com és la ràdio?
Conèixer el funcionament d’una emissora per dins: des de la taula de mescles, control de so, conduir un programa, saber redactar una notícia, i com és lògic aprenen a vocalitzar i llegir pausadament.

Com l’estructureu l’activitat?
Comencem l’activitat amb un consell de redacció, per decidir quin ordre han de tenir els espais del programa d’avui, l’escaleta del programa, adaptant les músiques escollides per qui està al control de so, mentre qui s’encarrega de conduir el programa, prepara l’entrada del programa d’avui i les presentacions de cada espai. Una vegada hem fet aquesta fase comencem el programa en directe.

Com ho planifiqueu? És una activitat extraescolar?
No és una activitat extraescolar al tractar-se d’un crèdit variable tipificat, però en horari de dimecres a la tarda, l’AMPA ha organitzat una activitat de ràdio amb estructura semblant a l’abans esmentada.

Quines assignatures hi participen en l’activitat?
Bàsicament hi participen Llengua Catalana, Filosofia i la UAC.

Heu rebut bon suport per part del Departament d’Ensenyament pel que fa el material necessari per a fer els programes de ràdio?
Hem funcionat sempre amb el suport econòmic del centre i el material necessari a través del centre de recursos del districte.

Quin era el vostre principal objectiu quan vau començar a fer aquest tipus d’activitats amb els alumnes?
Quan es va inaugurar l’emissora, el nostre projecte era principalment que fos una emissora pel centre portada pels alumnes, que aprenguessin el funcionament d’aquest mitjà de comunicació i que aquest es convertís en una eina pedagògica per les diferents assignatures com així ha estat.

Ha estat bona la reacció de l’alumnat davant d’aquest tipus d’activitat fora del horari normal de classe? Surten motivats?
Tant el crèdit variable com l’activitat extraescolar, té molt bona acollida entre els alumnes, surten motivats i en moltes ocasions els hi desperta l’opció professional cap el periodisme o bé cap els Cicles Formatius de tècnic de so.
Ens satisfà enormement poder col·laborar en ajudar-los a trobar la seva opció professional.

 
Dolors Badia
Professora de
l'IES Joan d'Àustria
IES Joan d'Àustria
 
Entrevista realitzada per Marta Gallego de la
Redacció d'AulaMèdia
AulaMèdia
AulaMèdia