Resolució del Síndic de Greuges

AulaMèdia denuncia que malgrat que -sobre el paper- les diferents àrees curriculars integren la Comunicació audiovisual com a competència transversal, la realitat es que per diferents raons l’Educació en Comunicació no s’implementa en tots els centres de Catalunya, ni molt menys en totes les aules. Això crea un agravi comparatiu entre centres educatius; i el més preocupant: un analfabetisme mediàtic en un sector important de l’alumnat. L’Educació en Comunicació, com part de l’Educació del segle XXI, és un dret universal i, per tant, tot l’alumnat hauria cursar aquest continguts.

Les raons d’aquesta manca d’implementació generalitzada a les aules les podem trobar en la falta d’una tecnologia educativa en els centres (sobretot pel que fa a la producció audiovisual); en la incompleta formació inicial del professorat en el camp de l’Educació en Comunicació (massa centrada en el “tecnologisme”); i sobretot en la manca d’un espai i un temps en el currículum on poder desenvolupar coherentment -i en profunditat- el continguts de l’Educació en Comunicació: comprensió dels missatges, producció audiovisual, recepció, etc.

L’associació AulaMèdia. Educació en Comunicació va sol·licitar al Síndic de greuges de Catalunya la seva intervenció davant la manca de polítiques educatives concretes,per part de l’administració educativa, per desenvolupar l’Educació Audiovisual a les aules de Primària i Secundària.

sdgEn la seva resolució el Síndic de Greuges recorda al Departament d’Educació “la importància que assumeix la comunicació audiovisual en l’actual societat del coneixement, i la conveniència que l’ordenament normatiu i el desplegament de polítiques garanteixin l’atenció dels drets educatius emergents relacionats amb el domini d’aquesta competència.”

El Síndic també subratlla la importància que “els infants i adolescents del nostre país han de trobar en el sistema educatiu oportunitats suficients per a l’adquisició adequada de la competència comunicativa audiovisual.” En aquest sentit cal recordar que lesdarreres dades de consum de TV, els catalans veuen quatre hores de televisió diàries.

Finalment el Síndic de Greuges proposa “explorar espais de diàleg entre administracions i altres agents implicats en l’educació en comunicació audiovisual”, com ara AulaMèdia o La Xarxa d’Educació en Comunicació, plataforma cívica que agrupa diverses entitats i associacions.

Podeu consultar la resolució del Síndic de Greuges

am4

Tenim un nou projecte audiovisual… ens ajudes?

Des d’AulaMèdia estem dissenyant el nou projecte audiovisual DATUM. Dades, tecnologia i drets digitals que tenim previst realitzar durant els propers mesos.

La crisis de la COVID-19 ha posat en qüestió -una vegada més- la utilització de les nostres dades. No és la primera vegada que es posa en evidència que les dades privades poden ser utilitzades incorrectament.

A aquesta situació puntual cal afegir una utilització, massa habitual, de la tecnologia i de les nostres dades per a finalitats comercials o de control social, com per exemple el control de moviments a través del mòbil. Ara cal preguntar-se… si aquest és el nostre present com serà el nostre futur?

Les dades, la tecnologia i els nostres drets digitals serà el tema que tractarà, amb la col·laboració de diferents especialistes, la nova producció audiovisual d’AulaMèdia que realitzarem conjuntament amb la cooperativa La Productora dedicada al món audiovisual.

APORTACIONS i RECOMPENSES

Per tirar endavant aquest nou reportatge et sol·licitem el teu ajut econòmic per poder completar-lo amb èxit.

Si vols ajudar-nos, emplena el formulari adjunt i tria la teva aportació. Per agrair-vos el vostre suport econòmic us enviarem a casa una còpia del NOU DVD i d’altres “recompenses”.

Els tres tipus d’aportacions al projecte DATUM. Dades, tecnologia i drets digitals que us proposem són:

– SIMPLE – Aportació de 15 € ens permetrà enviar-vos, a la vostra adreça postal, UNA còpia del NOU DVD + una INVITACIÓ per a dues persones per l’estrena.

– DOBLE – Aportació de 25 € ens permetrà enviar-vos, a la vostra adreça postal, UNA còpia del NOU DVD + Un DVD extra d’AulaMèdia + una INVITACIÓ per a dues persones per l’estrena.

– EXTRA – Aportació de 35 € ens permetrà enviar-vos, a la vostra adreça postal, DUES còpies del NOU DVD + Un DVD extra d’AulaMèdia + una INVITACIÓ per a quatre persones per l’estrena.

[Pots fer la teva aportació econòmica al compte d’AulaMèdia:
ES26 3025 0005 8714 3323 2944 de la “Caixa d’Enginyers
Si us plau, indica en el remitent el teu nom i els teus cognoms.]

FORMULARI

Nom:

Cognoms:

Adreça:

Codi Postal:

Població:

Primer correu-e:

Segon correu-e:

Tria l'aportació que vulguis fer: