Per comprendre millor la realitat

Com a nova docent de formació professional mai m’hagués preguntat sobre què era l’educació mediàtica; per casualitats de la vida vaig poder endinsar-me en aquest nou enfocament pedagògic gràcies al seminari impartit per AulaMèdia i així vaig conèixer de primera ma la gran feina que realitzen.

Crec que cal reflexionar sobre la generació Z (nascuts a mitjans dels 90), una generació que ha crescut amb les noves tecnologies creant així una gran dependència d’elles. Com a docents tenim el deure d’educar al nostre alumnat sobre educació mediàtica (gestió de la informació, gestió del coneixement, etc.) i ajudar-los a comprendre millor la realitat que els envolta. Ells mateixos han de ser conscients i reflexionar sobre el món que tenen al seu voltant i han d’aprendre a prendre les seves pròpies decisions, a exercir una ciutadania crítica i a créixer com a éssers humans.

Les TIC són una gran eina per a la majoria dels professionals de l’educació i hem de ser capaços i capaces d’adaptar-les amb coherència i de manera òptima a cada situació i a cada context d’intervenció educativa. Per aquest motiu, cal fer un esforç vers la formació i nosaltres mateixos hem de perdre la por a realitzar aquesta tasca tan important com és la d’educar en els mitjans, ja que tenen un gran impacte a la societat en general.

En el meu incipient bagatge en el món de l’educació he pogut observar que l’alumnat actual vol les coses fàcils; es premia la rapidesa, amb el menor esforç possible. Com a nova docent crec que és bo que observin, escoltin i llegeixin i que així puguin treure ells mateixos les seves pròpies conclusions.

L’educació mediàtica ens ofereix justament eines per ajudar a l’alumnat a analitzar el missatge d’una manera crítica i oferir oportunitats per desenvolupar les seves capacitats creatives i habilitats que en el món laboral seran essencials a curt termini (si no ho són ja). Per això és bàsic que es treballin i es desenvolupin en l’àmbit escolar ja des de ben petits cal que les integrin com a part de la seva formació integral com a persones.

Parafrasejant a Mar Romera: “Somos educadores del siglo XXI formados en el siglo anterior para formar trabajadores del siglo XXII que no sabemos en que van a trabajar”. L’educació mediàtica es constitueix així en el nostre escenari de treball i com a tal, l’hem de conèixer i nodrir-nos de tot el que ens pugui aportar.

Romera, M. (2017). “Educar en las emociones” a Gestionando hijos: saber más para educar mejor.

Marta Sánchez Serena
Infermera-Docent