completa privacidad http://auip.org/cialis-generico.html Precio más bajo genérico y de píldoras de marca http://auip.org/comprar-kamagra.html Descuentos y bonificaciones http://auip.org/comprar-viagra-generico.html El servicio al cliente en todo el mundo
 • PRODUCCIONS DE CENTRES EDUCATIUS. Inscripcions obertes fins el 22 de març de 2020. Adreçat a alumnes d’infantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria, en qualsevol modalitat i temàtica, a títol individual o col·lectiu. Cal el vistiplau del centre i la responsabilitat d’un professor o professora que n’hagi fet el seguiment, en el benentès que els treballs no poden superar els 10′ i que s’han d’haver elaborat pels i per les alumnes i/o amb la seva participació. [+]

 • PROJECTE MÒBIL és un material didàctic (blog i DVD), presentat per AulaMèdia, per treballar i reflexionar sobre la tecnologia i l’impacte social i mediambiental de la telefonia mòbil.

 • Llenguatge audiovusal

  En el web EL LLENGUATGE AUDIOVISUAL hi trobareu alguns dels conceptes essencials del llenguatge audiovisual explicats amb exemples. Està pensat per a suport del professorat o estudiants que treballin el cinema i la televisió a l’aula o per a l’aprenentatge autodidacta. [+]

 • Una ciutadania crítica

  Una ciutadania crítica és una seqüència didàctica creada per a treballar l’anàlisi dels mitjans de comunicació que us pot ser útil en diferents matèries i edats.

  Està organitzat en diferents unitats didàctiques que combinen explicacions de conceptes, activitats per fer amb els alumnes i explicacions sobre com fer aquestes activitats, i que tracten àmbits com la publicitat, els informatius, els videojocs o la manipulació de les imatges. [+]

 • El projecte eduCOM.info vol oferir al professorat, reflexions, recursos i experiències per facilitar la implementació de l'Educació en Comunicació a les aules. [+]
 • TEMES

 • AulaMèdia 2001-2011

 • Edicions anteriors

 • Contacte

  AulaMèdia - eduCOM
  Rambla de Catalunya, 10
  08007 - BARCELONA

  ISSN 1699-2245

 • Visites


L’educació en mitjans i l’audiovisual

casal1

Els mitjans tecnològics a l’aula i la predisposició del professorat
Ja fa anys que a les escoles es treballen continguts amb mitjans tecnològics. No obstant això, l’escola els està integrant apressadament, desorganitzadament i de forma molt condicionada, atès que ja s’ha produït abans una introducció i un assentament d’aquests mitjans (i dels seus usos i funcions) en l’àmbit social i familiar (molts cops, de manera anòmala i disfuncional). Això fa que la presència dels aparells tecnològics a l’aula sigui avui irregular i desigual a Catalunya i que hi predominin factors com la dispersió i la consegüent desorientació de tothom: diferents aparells (ordinadors fixos, portàtils -particulars i de centre-, tauletes i mòbils) i diferents modalitats d’ús (aula d’informàtica, 1×1, aparells personals i comunitaris…) conviuen en la mateixa escola, fins i tot, en la mateixa aula, i amb diferents règims i condicions d’oficialitat (obligatori, recomanat, opcional, prohibit i clandestí). Alhora, conviuen entre el professorat diferents nivells, en ocasions massa dispars, de coneixement, adaptació i ús als nous mitjans tecnològics. I, encara, cada centre i, fins i tot, cada professor, pot fer una aproximació diferent a l’enseyament en i amb tecnologies, com també pot no fer-la. Tot això de forma totalment lliure i desregulada, amb l’afegit que avui la propietat de l’aparell tendeix a ser cada cop més de l’alumne.

L’educació en mitjans
L’educació mediàtica i audiovisual ha penetrat a l’escola només lleugerament. Iniciatives individuals i voluntaristes, deslligades dels currículums i sense gaire recursos (ni pedagògics ni econòmics) no aconsegueixen transcendir ni assentar l’alfabetització mediàtica en els instituts, en els currículums ni en les pràctiques educatives dels docents, almenys d’una manera coordinada, formalitzada i abundosa. Només durant un cert temps es va introduir l’educació mediàtica des d’un punt de vista funcional, utilitari i mecànic, és a dir, per introduir l’alumne en l’ús (en aquella vella i ara obsoleta, en cas d’exisitir encara, aula d’informàtica). Aquesta educació avui ja no és necessària.

casal3

El llenguatge audiovisual
L’escola ha ensenyat sempre gairebé exclusivament en el marc de la lectoescriptura. Però, paradoxalment, avui el món és majoritàriament audiovisual. L’escola ha de preparar els alumnes per al món, però oblida sistemàticament la cultura audiovisual i els el fa conèixer només a partir de la llengua escrita i del text. És absurd, doncs, en aquest context, bandejar l’ensenyament del llenguatge audiovisual i l’anàlisi dels mitjans o acudir-hi, com a molt, com a recurs lúdic o motivador.

No és poca la importància dels mitjans i dels continguts audiovisuals en la societat. Coneixem la realitat de forma mediatitzada, gairebé mai som al davant dels fets sobre els quals opinem i parlem. Els mitjans de comunicació ens donen coneixement més enllà del nostre cercle de relacions, ajuden a formar la nostra ideologia, propicien la nostra integració en la societat i ens proposen (sovint de forma massa contundent i persistent) models de bellesa i comportament. I, encara, avui els mitjans tecnològics ens permeten donar a les nostres vides un caràcter públic oferint documents personals a la comunitat. Els joves, en edat de formació, en reben un impacte enorme, fins al punt que els prenen de referència (a cegues o per imitació), en suspenen la incredulitat (com si tot fos ficció!) i no els apliquen els processos lògics de filtratge, contrast i crítica. Aquests consums indiscriminats i directes, sense mediació ni orientació, lluny d’enriquir-los els fa vulnerables i ignorants.

casal2

Un camí d’innovació metodològica
Doncs, per què no fer partícip l’escola de tot aquest procés, assentat ja (parcialment i ple d’irregularitats), en el dia a dia dels alumnes, orientat-los cap al consum acadèmic i responsable i cap a la creació i transmissió de coneixement més enllà de les proves escrites (exàmens, treballs…), en els seus mitjans de comunicació habituals (que no són ja el paper i el bolígraf) i en llenguatge audiovisual?

És imprescindible despertar en els alumnes una visió crítica i intel·ligent dels mitjans i convertir-los també en agents actius d’un món connectat i majoritàriament audiovisual. Cal fer-los passar de consumidors a creadors i accedir al coneixement d’una manera activa, donant una nova forma, pública i creativa, al seu aprenentatge. A l’escola, de manera natural, organitzada i orientada.

Gerard Vilanova, professor de llengua i literatura catalana a l’ESO
Col·legi El Casal, Castellar del Vallès

 • DVD

  DOCUMENTAL · El Projecte Mòbil (el viatge) vol mostrar alguns dels problemes mediambientals, socials i laborals que es generen en la fabricació dels telèfons mòbils.

  Si t’interessa adquirir el DVD Projecte Mòbil (el viatge) emplena el formulari que trobaràs aquí, i per una aportació de 15 €, t’enviarem una còpia del DVD a casa. [+]

 • Dóna’m la teva mirada

  dltm0

  Dóna’m la teva mirada és un DVD didàctic que explica de manera senzilla i entretinguda els fonaments bàsics del llenguatge audiovisual per a qualsevol persona interessada a comprendre millor el que veu en una pantalla. Pensat per a qualsevol espectador interessat a entendre millor el que veu en una pantalla i especialment per a docents de diferents etapes i matèries, l’estructura del documental i l’organització del DVD han estat pensades per tal d’adaptar-se a les diferents matèries.

  Si t’interessa adquirir aquest DVD el pots sol·licitar aquí per 18 €

 • Una mirada crítica

  Una mirada crítica. Un (des)enfoc crític sobre els mitjans de comunicació. Aquest DVD vol reflexionar sobre el periodisme i la seva funció social. El reportatge recull cinc mirades que ens ajuden a analitzar diferents aspectes que reflecteixen els mitjans de comunicació: el racisme, el masclisme, el classisme... El DVD també vol mostrar la situació del periodisme a casa nostra.

  Si t'interessa aquest DVD emplena el formulari que trobaràs aquí, per una aportació de 15 €, t’enviarem a casa una còpia del DVD Una mirada crítica. [+]

  Si vols el pots descarregar aquí per 10 € [+]

 • El poder del mitjans

  epdmp

  Sis veus crítiques ens parlen sobre el poder mediàtic. Un documental d'AulaMèdia que reflexiona sobre la influència de les persones properes al poder en els mitjans de comunicació i el poder que tenen aquests mitjans sobre l'audiència. Qui té el poder? Com l'exerceix? El periodisme ha de servir el poder o qüestionar-lo? Aquestes són algunes de les preguntes que responen Anna Bonet, Gemma Garcia, Xavier Giró, Jesús Rodríguez, Joan Roura i Joan Manuel Tresserras.

  Si t'interessa aquest reportatge el pots descarregar aquí per 10 € [+]

 • Un matí a la redacció

  umr

  Durant un matí hem tingut accés al departament d’informatius de TV3 per veure com es fa un TeleNotícies. Un matí a la redacció mostra tot el procés de realització d’un informatiu per a televisió, des de la reunió matinal on es comencen a perfilar quins temes tindran més pes fins al frenesí de darrera hora, quan el TN ja està en marxa i algunes de les informacions encara s’estan acabant d’elaborar.

  Si t'interessa aquest reportatge el pots descarregar aquí per 10 € [+]