AulaMèdia
AulaMèdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 100427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells
 
Dates de realització:
del 4 al 15 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 60 €
 
Formadora:
Cristina Arnau Vilà
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya

.
VI Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Participar en projectes des de
l'àrea de llengües estrangeres

Descripció

Aquest curs explorarà alguns projectes de caire nacional i internacional que s’utilitzen avui a les aules de llengües estrangeres i que serveixen per millorar les competències bàsiques del nostre alumnat. S’observaran, es compartiran i s’opinarà sobre l’ús d’aquests projectes.

Objectius

- Conèixer projectes utilitzats a les aules de llengua estrangera per millorar les competències bàsiques del nostre alumnat. 

- Observar, compartir i valorar projectes realitzats a les aules. 

Contingut

Durant aquest curs es coneixeran diversos projectes destinats a l’alumnat de llengües estrangeres per millorar les competències bàsiques. 
També es parlarà sobre els inconvenients i avantatges d’emprar aquests projectes i reflexionarem sobre quins són aquells projectes més adients per a les nostres classes. 


 
·
 
 
Organitza: Amb el suport de:
Correu-e