AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 110427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells
 
Dates de realització:
del 4 al 15 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 60 €
 
Formadora:
Cristina Arnau Vilà
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya

.
VI Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Recursos telemàtics per a les
classes de llengua estrangera

Descripció

Aquest curs explorarà algunes eines TIC que s’utilitzen avui a l'aula de llengua estrangera i que serveixen per millorar les competències comunicatives i digitals dels i de les nostres estudiants. Es faran servir diferents eines aplicades a exemples pràctics i es parlarà sobre aquestes eines en les nostres aules i en quins contextos es podrien usar. 

Objectius

- Aprendre a utilitzar eines TIC per a millorar la competència comunicativa i digital del nostre alumnat.
- Compartir experiències i opinions de recursos TIC utilitzats. 

Contingut

Durant aquest curs es dissenyaran i es compartiran  activitats destinades als alumnes de llengües estrangeres.

També es parlarà sobre els inconvenients i avantatges d’emprar activitats telemàtiques en certs contextos educatius. Aprendrem a fer funcionar diferents recursos TIC per a les classes de llengua estrangera i reflexionarem sobre quines són aquelles eines que ens poden anar millor a les nostres classes. 

I, finalment, observarem experiències innovadores a les classes de llengües estrangeres.


 
·
 
 
Organitza: Amb el suport de:
Correu-e