AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 040427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Infantil i Primària
 
Dates de realització:
del 4 al 15 de juliol
 
Durada:30 hores
 
Matrícula: 60 €
 
Formadora:
Azucena Vázquez
Gutiérrez
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya

.
VI Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Recursos i estratègies
TICC per Infantil i Primària 

Descripció

Aquest curs virtual pretén dotar els i les professionals de l'educació de recursos i estratègies per tal d'integrar les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i el Coneixement (TICC) de manera efectiva i crítica dins les seves aules.

Objectius

- Adquirir recursos i estratègies TICC. 
- Ser capaç de seleccionar aquells recursos i estratègies més vàlids segons les característiques del propi alumnat. 
- Promoure a l'aula l'ús de materials TICC.
- Introduir-se en l'ús educatiu de la pissarra digital.
- Conscienciar-se de la importància de l'Educació en Comunicació i de saber dotar els i les alumnes de recursos per tal que siguin crítics i responsables amb els nous mitjans. 
- Ser capaç de desenvolupar activitats educatives a partir de les eines treballades. 
- Concretar projectes a partir dels continguts adquirits al llarg del curs. 

Contingut

- Estratègies i recursos TICC. 
- Necessitat d'educar en comunicació. 
- Disseny d'activitats educatives amb diferents eines.
- Pissarra digital: ús del software i creació d'activitats.
- Desenvolupament de projectes propis.

Nota:
Cal tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, com ara la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. També s'aconsella tenir instal·lats a l'ordinador el Mozilla Firefox i el Java. Donat que treballarem sovint amb materials audiovisuals en línia, és molt recomanable comptar amb una connexió a Internet de banda ampla d'1Mb com a mínim. Finalment, recomanem que es disposi de micròfon. 


 
·
 
 
Organitza: Amb el suport de:
Correu-e
 
·