AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 060427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Secundària
 
Dates de realització:
del 4 al 15 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 60 €
 
Formadora:
Patrícia Agüera Pàmies
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya

.
VI Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Gènere i mitjans de comunicació

Descripció

Aquesta proposta formativa telemàtica pretén que les persones professionals de l'educació esdevinguin competents en l'anàlisi dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, Internet, publicitat i cinema) des de la perspectiva de gènere i pretén oferir criteris, eines i materials a aquelles persones que vulguin dur a terme una tasca de sensibilització en aquesta matèria entre el seu alumnat des de la seva assignatura o a partir d'un projecte interdisciplinari. L'objectiu principal d'aquest curs d'Educació en Comunicació, que oferirà una part teòrica i una altra eminentment pràctica, consisteix en capacitar el professorat perquè creï uns materials pedagògics propis i de qualitat que podrà utilitzar el curs següent a classe. 

Objectius

- Reflexionar sobre la influència que tenen els mitjans de comunicació en la construcció dels rols de gènere.
- Analitzar amb criteri, a partir de diferents exemples reals, els elements que trobem en els mitjans de comunicació i que contribueixen a perpetuar els rols de gènere.
- Reflexionar sobre les múltiples possibilitats dels mitjans de comunicació com a elements de canvi social en la construcció dels rols de gènere.
- Ser capaç de crear i desenvolupar propostes educatives dissenyades amb criteri i qualitat que sensibilitzin l'alumnat en aquesta matèria i aportin elements d'innovació i motivació a l'aula de classe.
- Contribuir al desenvolupament d'un esperit crític de l'alumnat envers els mitjans de comunicació des de la perspectiva de gènere. 

Continguts

- Mitjans de comunicació i sexisme.
- La perpetuació de rols en funció del gènere des dels mitjans de comunicació.
- Estereotips de gènere en els mitjans de comunicació.
- Tractament de la violència, el sexe, el cos, el pas del temps i la malaltia en funció del gènere en els mitjans de comunicació.
-M ites femenins i masculins vehiculats pels mitjans de comunicació.
- Bones pràctiques dels mitjans de comunicació pel que fa al tractament del gènere.
- Gènere i Internet.
- Creació de projectes educatius innovadors i motivadors.

Requisits

- Aquest curs és telemàtic. Per tant, és recomanable tenir un nivell de coneixements bàsic pel que fa a l'ús de l'ordinador i del programari més comú (edició bàsica de textos i navegació per Internet essencialment). 
- Atès que aquesta proposta formativa es durà a terme exclusivament en la modalitat virtual, és imprescindible disposar d'una connexió a Internet, a poder ser de banda ampla. 


 
·
 
 
Organitza: Amb el suport de:
Correu-e
 
·