AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 070427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells
 
Dates de realització:
del 4 al 15 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 60 €
 
Formador:
Francesc Pons Carreras
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya

 
.
VI Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
El disseny digital com a recurs didàctic

Descripció

Sobre el disseny pesa el perjudici de treballar en favor del consumisme i la manipulació ideològica. Precisament per que també és emprat amb aquest fi, cal reivindicar el sentit original del disseny: millorar el nostre entorn visual fent-lo més intel·ligible i estètic.

En aquest curs ens centrarem en crear i transformar recursos educatius (text, imatge, etc.) a través de programari lliure. Veurem com el disseny digital ofereix interessants possibilitats educatives en assignatures com l’educació artística, les ciències socials, el llenguatge, les ciències naturals i les matemàtiques. El curs també ens servirà per aprendre a tenir criteri per a seleccionar els materials adequats per treballar a les aules (ja que cada vegada més els infants troben imatges per tot arreu).

Objectius

- Entendre el disseny digital com a una eina per millorar la comunicació a l’aula.
- Conèixer programari lliure relacionats amb el disseny de recursos gràfics.
- Facilitar eines i recursos de disseny digital.
- Saber utilitzar el llenguatge visual per a l’adquisició de coneixements diversos a les diferents etapes educatives dels nois i noies.
- Dissenyar materials didàctics.

Contingut

- El llenguatge de la imatge
- Imatge digital (Gimp)
- Imatge vectorial (Inkscape) 
- La tipografia
- Mapes conceptuals (Cmaps)


 
·
 
 
Organitza: Amb el suport de:
Correu-e