Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Tallers de producció audiovisual
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
Tallers adreçats a l'alumnat de Secundària de Barcelona Ciutat i Barcelona Comarques

Aquest taller es planteja amb la idea de donar a l'alumnat de Secundària un element més per a l’anàlisi del discurs audiovisual: el coneixement del seu procés de producció.

Es tracta d’un procés complex, que inclou una tecnologia específica, unes fases diferenciades i la necessitat del treball en equip. A més, la representació audiovisual té la capacitat de transmetre una visió del món que pot ser molt concreta, cosa que fa que el seu procés estigui ple de preses de decisions que poden variar el missatge final. 

Aquests trets fonamentals queden reflectits al taller, ja que els alumnes han de crear una petita narració audiovisual, seguint els passos necessaris (guió, rodatge i edició), utilitzant les eines pròpies (càmera i programa d’edició), i treballant en grups de 10 a 14 persones. Cada grup té un monitor de seguiment, que va guiant als alumnes, i els ajuda a prendre consciència de cada pas que fan.

Concretament, el taller es divideix en les següents parts:

- Breu introducció teòrica al llenguatge audiovisual.
- Ideació i guionatge d’un petit conflicte.
- Gravació.
- Edició de les imatges obtingudes.
Es tracta, en definitiva, d’un primera aproximació pràctica a la producció audiovisual, que pretén transmetre unes idees bàsiques en una situació lúdica.
 

INFORMACIÓ  TALLERS  DE PRODUCCIÓ  AUDIOVISUAL

Si voleu informació més detallada, no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres: podeu emplenar el formulari adjunt i clicar "enviar" o enviar-nos un correu electrònic a: info@aulamedia.org

Centre educatiu:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Persona de contacte:
E-mail:
 
INFORMACIÓ
Servei de Formació
Si voleu informació més detallada, no dubteu de posar-vos en contacte. Podeu enviar-nos un correu electrònic a: info@aulamedia.org