Portada AulaMèdia
Aprenguem a llegir la publicitat

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
Conèixer el món de la publicitat, els seus mecanismes de funcionament, el seu llenguatge, la manera com actua sobre nosaltres és avui una necessitat imperiosa. Són tants i tants els missatges publicitaris que rebem, són tants els valors o contravalors que se’ns estan qüestionant o transmetent a través d’aquests missatges que conèixer-ne el rerefons, les tècniques emprades per fer-los arribar fins a nosaltres, allò que s’amaga darrere les paraules i de les imatges que se’ns envien a través dels anuncis, creiem que és bo i positiu, perquè ens permetrà d’estar més preparats a l’hora d’enfrontar-nos a la invasió publicitària quotidiana.

En aquest llibre l’autor ens introdueix en aquest món amb un llenguatge senzill i clar. Ens mostra el funcionament de la publicitat, les seves tècniques i el seu llenguatge i ens fa un recorregut pels principals recursos lingüístics i visuals utilitzats actualment. Apartat especial dedica als valors que ens transmet la publicitat i als components subliminars dels missatges publicitaris.

Quilo Martínez
Aprenguem a llegir la publicitat
Eumo Editorial
Vic, 1996