Portada AulaMčdia
La Comunicación Audiovisual en la Educación

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDIfusió
Enllaços
Índex
Correu
“La Comunicación Audiovisual en la Educación”, es un manual dirigit tant als estudiants de magisteri com als mestres, educomunicadors, professors, tutors, pares, pedagogs i tots aquells que tenen la responsabilitat d’educar i estan preocupats per la protecció del nen cara a la gran influencia que tenen els mitjans audiovisuals, tant, a la infància, com a l’adolescència. I estan convençuts que només es pot actuar educant al nen per l’ús dels mitjans des de diferents àmbits: família, universitat, escoles, institucions publiques de caràcter educatiu, etc.

El llibre aporta una amplia perspectiva de les teories de la comunicació i com han sigut aplicades en el mon de l’educació. Fa un recorregut exhaustiu pels grups i línies d’investigació en comunicació audiovisual i la seva aplicació a l’educació. Planteja les competències bàsiques que deu assumir el mestre que es formi en aquesta matèria. L’anàlisi dels mitjans audiovisuals es prioritari a la formació en comunicació per això revisa diverses metodologies y proposa un mètode propi.
 

La Comunicación Audiovisual en la Educación
Norminanda Montoya Vilar
Editorial Laberinto. Madrid, 2005