Ideología
Una aproximación multidisciplinaria

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
Teun A. van Dijk és un lingüista holandès que ha centrat els seus esforços a confegir una teoria explicativa dels aspectes menys evidents, més amagats, dels discursos dels mèdia. La seva teoria Anàlisi Crítica del Discurs (ACD) compta amb un aparell metodològic molt sòlid, gràcies al qual podem descobrir les estratègies dels emissors per transmetre ideologia, siguen aquests les empreses periodístiques, els poders polítics o el mateix periodista. Van Dijk és un reconegut especialista en l'anàlisi del discurs racista dels mitjans de comunicació i compta amb diversos llibres dels quals podem destacar Ideología. Una aproximación multidisciplinaria.

L'Anàlisi Crítica del Discurs recull de la sociologia, la teoria del coneixement, la lingüística, l'antropologia, l'etnometodologia i la retòrica tots aquells elements que són particularment reveladors en el desvetllament de rutines ideològiques, per la qual cosa és una disciplina pertinent de ser abordada des de qualsevol dels àmbits que comprèn.
 

Teun A. van Dijk
Ideología. Una aproximación multidisciplinaria.
Editorial Gedisa
Barcelona, 1998