La ràdio com a recurs  

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Correu
     "La utilització de la ràdio com a recurs, en qualsevol de les tasques escolars, és una de les activitats que més acceptació tenen entre l'alumnat. Amb la realització d'aquesta experiència, s'aconsegueixen tota una colla d'avantatges pedagògics, com ara el treball en equip. L'ús de la comunicació oral amplia el vocabulari i dóna la possibilitat de reflexionar, estudiar i debatre, a partir d'un format poc habitual en la tasca quotidiana.
(...) de totes les experiències d'educació i ràdio, cal destacar-ne les col·laboracions dels centres educatius, tant de primària com de secundària, amb les emissores municipals. El fer de pertànyer al mateix ecosistema social -és a dir, a l'ecosistema local-, facilita la possibilitat d'accedir al mitjà, i això fa que aquesta aproximació puntual o la col·laboració estable sigui més fàcil. A més, les característiques pròpies dels mitjans de proximitat, com és per exemple la funció social comunitària o l'interès mediàtic per tot allò que pertany a l'àmbit local, pot ser un motiu d'acostament entre el centre i la ràdio municipal."

Guix. Elements d'Acció Educativa
Núm. 315. Juny de 2005
Editorial Graó
http://www.grao.com