Jornades ETC
Programa
Accés
Documentació
Inscripció


Documentació
Material que es lliurarà a les Jornades ETC 2010
·
   
DVD "Els informatius de TV"
DVD "Els dramatics de TV"


DVD "Per una mirada crítica..."
CD "Cinema i Ciutadania, 4t"


Educació en Comunicació
·
Jornades ETC
Programa
Accés
Documentació
Inscripció
·