La Malla, 24 d'octubre de 2002
Presentació del Projecte Educom
Comunicació a les aules

Francesc Castro (laMalla) 
Vivim en la societat de la informació i la comunicació està adquirint una importància cabdal com a eina imprescindible per dominar les noves tecnologies. Tant és així que a casa nostra s’ha creat el Projecte EduCom, una proposta que planteja convertir la comunicació en matèria obligatòria a l'escola. El projecte es presenta fins divendres al Pati Manning de Barcelona a les Jornades EduCom organitzades per la revista digital AulaMèdia.
 

EduCom és un estudi sobre l’educació en comunicació (ràdio, premsa i televisió) en l’àmbit de l’ensenyament a primària i a l’ESO als països catalans. La investigació, que compta amb el suport de la Fundació Jaume Bofill, ha estat realitzada durant l’últim any i mig i ha permès plantejar possibles línies d’actuació per potenciar i desenvolupar l’educació en comunicació gràcies a un estudi sobre el tractament actual de la comunicació en els centres escolars.

El projecte vol promoure una educació crítica dels productes audiovisuals, que permeti familiaritzar els estudiants amb l’elaboració dels mitjans ja que, segons fonts d’EduCom, el llenguatge audiovisual “és clau per oferir una educació global al segle XXI”.

Algunes de les experiències que han format part de l'estudi i que es presenten en les jornades EduCom són les diferents aplicacions didàctiques de la ràdio a l'escola, els tallers de televisió de Clot RTV-Sant Martí per a alumnes de secundària i les revistes del Centre de Recursos Pedagògics de Sabadell.