AulaMčdia
Col·lecció de DVDs
Darrere la Pantalla

Visita guiada TV Informatius TV Dramŕtics TV La Publicitat
1.- Una visita guiada a la televisió
2.- Els informatius de televisió
3.- Els dramàtics de televisió
4.- La publicitat
El primer DVD de la col·lecció ens mostra l'interior d'una televisió local per conèixer la seva organització, el seu funcionament, la tecnologia utilitzada i tot el complex entramat de la comunicació televisiva. Segon DVD de la col·lecció "Darrere la pantalla", dedicat als informatius. Un nou reportatge audiovisual que té com a prioritat educar en televisió, en aquest cas, mostrant com es construeixen les notícies. Aquest DVD recull diferents aspectes dels dramàtics a televisió: la construcció de la narració dramàtica, la inclusió de la publicitat en les sèries, els efectes del missatge narratiu sobre els telespectadors, etc. En aquest DVD ens hem endinsat en el món de la publicitat per conèixer quines estratègies fan servir els publicistes per aconseguir els seus objectius i saber quins efectes pot produir la publicitat en els consumidors.
http://www.aulamedia.org/dvdpublicitat

AulaMčdia
Educació en Comunicació

La col·lecció de DVDs Darrere la pantalla és una producció d'AulaMèdia i Objectiu Comunicació