AulaMèdia
AulaMèdia
Res més lluny de la realitat!


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex
 
 
Algú pot pensar, llegint la crònica de les Jornades ETC 2010, que l'Educació en Comunicació (EC) és present a totes les escoles i instituts de Catalunya. Res més lluny de la realitat! Les experiències mostrades a les Jornades són, sense cap mena de dubte, de referència per tot aquell professorat que treballa o vol treballar l'EC en el seu centre o en la seva aula. Però l'EC ni està "normalitzada"; ni té el reconeixement, ni el suport que hauria de tenir per part de l'administració educativa i -pitjor encara- moltes vegades ni el suport de les direccions dels centres. El Parlament Europeu proposava, ara fa un any, introduir una assignatura "d'educació mediàtica" en totes les escoles europees... aquí estem a anys lluny d'aquesta proposta d'universalització de l'Educació en Comunicació. [vídeo]

La desaparició del Servei de Mitjans Audiovisuals (SMAV) i del programa d'Innovació d'Educació en Comunicació Audiovisual (PECA) del Departament d'Educació ha deixat orfe al professorat que estava treballant en l'àmbit de l'EC. Molts projectes encetats han quedat truncats, sense possibilitats de continuïtat, i el professorat implicat ha acabat molt cremat per la burocràcia, la manca de suport, etc. Ara no volen ni sentir-ne a parlar de la introducció de l'Educació en Comunicació al sistema educatiu.

Com hem dit moltes vegades, darrere de tots aquests projectes d'Educació en Comunicació, no hi ha res més que el voluntarisme d'un grup de professors i professores, que ja és molt... però no tot!. Potser el reconeixement institucional al treball que realitzen desenes de professors en les aules, es una de les coses més importants que manca. 

Aquest és, potser, el principal objectiu d'un encontre com les Jornades ETC 2010: parar màquines i deixar un espai i un temps per a la reflexió, per reconèixer el treball fet, i sobretot per veure la il·lusió d'un grapat de persones que porten endavant centenars d'experiències audiovisuals a tota Catalunya.

 
Francesc-Josep Deó


AulaMèdiagener 2010article