AulaMèdia
AulaMèdia
Cinescola:
s'apropa una nova etapa


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
Índex
 
 
La silueta de Charlot o el rostre de Keaton van obligar a reconsiderar què significava llegir, mirar, comprendre, en definitiva, descodificar el complex enigma de la conducta humana.
Manuel Vázquez Montalbán

Després de sis anys d’una intensa feina i, el que és més important, d’un fidel seguiment de les seves propostes didàctiques per un nombre significatiu de professors i professores, Cinescola es veu preparada per fer un pas endavant i adoptar noves formes de difusió, entre elles el format CD; tot i que la web seguirà en actiu i, a més, l’oferta de propostes didàctiques es veurà reforçada amb El Rebost de Cinescola. Amb els nous formats, que apareixeran el 2010, pensem que Cinescola adopta una formula manejable i pràctica per ser present, encara més, en els centres educatius.. 

Des de Cinescola no ens hem cansat de repetir que és el món educatiu qui s’ha de fer càrrec de la gestió social d'aquesta enorme i constant producció artística que és el cinema –comercial i no comercial-, de la qual no som ni capaços d’imaginar-nos les seves possibilitats educatives. Hem de seguir posant dempeus una educació cinematogràfica que ens faci recuperar la riquesa del debat, del comentari, de la comunicació, de la crítica dels espectadors/res davant una obra fílmica.

El cinema, els seus creadors, representen una aportació fonamental per interpretar, conèixer i analitzar el nostre món contemporani. Estem més que convençuts que el cinema mereix ser un espai formatiu. El cinema ha d’ocupar en els centres docents el lloc que li correspon com a fet cultural bàsic del món d’avui i, també, perquè posseeix una potencialitat motivadora i educativa de primera magnitud. El cinema i els altres mitjans de comunicació necessiten, per altra banda, educació perquè són llenguatge i necessiten capacitació per a la comprensió de tota la càrrega comunicativa, estètica, de valors i contravalors que arrosseguen.

És una lleugeresa –probablement una gravíssima irresponsabilitat– donar per suposat que cadascú de nosaltres té capacitat per discriminar i per traçar un itinerari ètic, raonat i il·lustrat en el panorama dels mitjans de comunicació, i en particular en el cinema, el mitjà més seguit pels nostres nens i nenes, pels nostres nois i noies.

La cultura cinematogràfica dels nostres alumnes que té com a intermediari el model majoritari de televisió, es troba en una situació d’autèntica penúria. Això fa que bona part de les propostes d’educació cinematogràfica que ha de fer el professorat que emprèn aquesta aventura, siguin molt de base, molt de treball de trinxera, de crear fonaments, pròpies d’una situació d’emergència. Per tant, no hem de tenir cap escrúpol en treballar, a vegades, un cinema força comercial –però molt atractiu per a la majoria dels alumnes- per poder avançar; perquè serveixi d’ham i poder incorporar elements de coneixement del llenguatge audiovisual, de la cultura cinematogràfica i de reflexió ètica. Això sí, cinema comercial però digne, que no sigui tòxic ni comporti contravalors. 

El públic actual ha perdut la capacitat de contemplar tota la densitat que pot oferir el relat cinematogràfic, acostumat a la recepció passiva del flux incessant d’imatges heterogènies. Les condicions de recepció que imposa la televisió alteren tant el contingut de les pel·lícules que, com diu Maurizio Nichetti, quasi no podem dir que hem vist tal o qual pel·lícula, sinó, en tot cas, que n’hem entrevist fragments a través dels anuncis.

Fomentar la lectura crítica i comprensiva de la imatge; fer conèixer una història mínima i bàsica del cinema perquè l’alumnat es pugui situar millor davant la imatge cinematogràfica; difondre les quatre regles del llenguatge fílmic; contextualitzar una pel·lícula i allò que vol transmetre; gaudir del cinema; interrelacionar el currículum amb un conjunt de produccions cinematogràfiques són les vies per on, creiem, s’ha de plantejar el cinema a les aules.

Formar espectadors és formar ciutadans i ciutadanes; formar espectadors significa fer possible veure pel·lícules amb tota l’extensió de la paraula. Es tracta de lluitar per trencar amb l’hàbit d’empassar-se pel·lícules sense pensar-les, sense acostar-se tranquil·lament, assossegadament a elles i gaudir de les seves imatges, de les seves propostes visuals, de les seves idees i de les seves advertències. Es tracta de dignificar la nostra mirada.

El treball escolar amb el cinema és absolutament pluridisciplinar i representa disposar d’un element importantíssim de dinamització a l’aula que afavoreix les tasques acadèmiques bàsiques: comprensió, adquisició de conceptes, raonament... El cinema potencia la reflexió, sensibilitza, fa prendre postures, formar-se opinions davant d’una història de vida, com si fos una escola de realitats... L’educació cinematogràfica transmet coneixements sobre el llenguatge i les tècniques audiovisuals. La profunditat d’un pla, la música, la il·luminació, un determinat moviment de càmera ens diuen coses que no són expressades verbalment i que cal que l’espectador sàpiga, descodifiqui i pugui apreciar.

El treball amb el cinema i la comunicació a l’escola permet trencar amb el caràcter habitualment unidireccional que té la imatge audiovisual. El potencial motivador del cinema a l’aula pot generar dinàmiques de diàleg, de confrontació i reflexió que ens pot ajudar a formar-nos com a espectadors, a tenir criteri i capacitat crítica. A més, l’anàlisi crítica del cinema i de les imatges audiovisuals promou el gust per la pregunta, per descobrir i per reinterpretar fets i esdeveniments, que és l’essència mateixa de la dinàmica educativa.

L’impacte emocional de l’acció cinematogràfica implica una nova relació amb la realitat. Moments cinematogràfics com Chaplin cuinant i menjant-se les seves sabates al Pol Nord; l’acció a les escales d’Odessa de El Cuirassat Potemkin o la caravana de cotxes dels immigrants a Las uvas de la ira revelen la naturalesa i les possibilitats del cinema com a forma d’interpretar el món que ens envolta.
 

Ramon Breu


AulaMèdiasetembre 2009article