AulaMèdia     Editorial
  La formació permanent: una peça clau
Editorials AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
En més d'una ocasió hem manifestat la importància de la formació permanent del professorat a l'hora d’implementar l'Educació en Comunicació a les aules. Aquesta és una peça molt important, una peça clau, a curt i mig termini, en l'alfabetització mediàtica de tota la població escolar. 

En aquest sentit, fa anys que des d'AulaMèdia estem organitzant activitats de formació adreçades al professorat no universitari: cursos, seminaris, jornades, etc. Vista la resposta favorable del professorat a aquestes propostes, ara fa dos anys, vam decidir fer un salt quantitatiu -i si se’ns permet dir-ho també qualitatiu- organitzant la primera Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació (EEEC). Així l'EEEC es va convertir en la trobada de referència de totes aquelles persones que volen aprofundir en la formació de l'Educació en Comunicació i també en el debat i la reflexió constant que suposa el seu desenvolupament i la seva implementació.

Com dèiem en la valoració de la primera EEEC "Des d'AulaMèdia, sabíem que organitzar una Escola d'Estiu era un gran esforç que hipotecaria moltes hores del nostre temps, però també érem conscients que una Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació (EEEC) era el següent pas en el nostre camí."

II Escola d'Estiu
En la segona edició de l'Escola d'Estiu d'AulaMèdia -juliol de 2007- es confirmaria que estàvem en el bon camí, dos-centes cinquanta persones participaven en els diferents cursos sobre cinema, publicitat, ràdio, televisió, blocs o llenguatge audiovisual. Una resposta d'assistència i un interès per l'Educació en Comunicació que asseguraria la continuïtat de la proposta formativa a l'estiu.

Ara que estem dissenyant i organitzant la III Escola d'Estiu, volem que aquesta edició consolidi aquest espai de formació i reflexió. La idea continua sent la mateixa, "posar a disposició del professorat nous mapes de navegació en la seva feina educativa: eines de treball per a l'expressió comunicativa i la producció escolar creativa; eines ètiques i d'anàlisi crítica per interpretar qualsevol forma de comunicació..." ara, però, en més força. Us esperem a la III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació.

  Francesc-Josep Deó
Coordinador
d'AulaMèdia
 
AulaMèdia AulaMèdia