AulaMèdia     Editorial
  Educació i pantalles
Editorials AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu

Per tercer any consecutiu AulaMèdia organitza les "jornades de gener," una trobada sobre Educació en Comunicació Audiovisual, un moment per aturar màquines i debatre. Si les primeres jornades, les Jornades EduCom, van se un aparador de les possibilitats i les col·laboracions entre les ràdios, les televisions locals i els centres docents; les Jornades CinEscola de l'any passat, es van centrar en el cinema i com introduir-lo a l'aula de Primària i de Secundària. Ara, aquestes terceres jornades –Educació i pantalles– volen reflexionar sobre el moment comunicatiu que vivim i sobre quina ha ser la funció de l'escola del segle XXI vers les pantalles.

Però, per què diem pantalles? Malgrat que la televisió és el mitjà de comunicació més utilitzat pels joves (136 minuts diaris) segons l'estudi "Dieta mediàtica i cultura dels joves" realitzat pel Baròmetre de la comunicació i la cultura, altres pantalles van ocupant més i més espai en aquest consum. És el cas d'Internet (65 minuts diaris segons el mateix estudi), dels videojocs, de la telefonia mòbil i d'altres dispositius mòbils. Malgrat tot la televisió segueix tenint una atenció especial en les Jornades, ja que continua sent el principal referent en el consum audiovisual dels infants i el jovent.

És per això que vist aquest ecosistema tecnològic i comunicatiu en el qual vivim, des d'AulaMèdia volem fer una reflexió sobre la possibilitat d'utilitzar, social i didàcticament, aquests nous mitjans, trencant l'espai purament d'entreteniment que han tingut fins ara. Però sobretot volem confirmar que "l'escola ha de reflexionar sobre la necessitat d'una Educació en Comunicació que impliqui un coneixement de la tecnologia comunicativa, dels seus llenguatges i sobretot de l'anàlisi crítica dels continguts mediàtics". En definitiva volem fer una mirada crítica a les pantalles i al mateix temps indagar sobre una nova pedagogia per una veritable transformació educativa.

No volem una escola que es reinventi perquè tot quedi igual. No volem una escola situada en un espai educatiu tancat, on es valida i es busquen només, uns coneixements estàtics. L'Educació en Comunicació –ja ho hem dit més d'una vegada– hauria de situar-se, per la seva potencialitat cognitiva, en el nucli de l'espai educatiu i no a la perifèria d'allò que anomenem sistema educatiu, que és on està ara.

  Francesc-Josep Deó
Coordinador
d'AulaMèdia