AulaMèdia El moviment contra l'analfabetisme mediàtic
Quatre gats?
AulaMèdia - Intro

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Ara fa 10 anys de la primera Trobada d'Educadors i Comunicadors que es va realitzar el 16 de gener de l'any 1997 a la Casa Elizalde de Barcelona. D'aquella Trobada van sorgir diferents projectes sobre Educació en Comunicació (EC), tant a Catalunya com al País Valencià. Anys més tard, AulaMèdia reprèn aquesta idea de crear un encontre per la reflexió i el debat entre el professorat, però també proposa obrir-lo a d'altres col·lectius implicats directament o indirecta en l'EC (pares i mares, periodistes, educadors en el lleure, estudiants universitaris, etc.).
Trobada 2005
Trobada 2005 [Foto: M. Xec]
Aixì, les posteriors Trobades1, organitzades per AulaMèdia, han estat sempre un fòrum per al debat en profunditat sobre l'Educació en Comunicació, sense defugir de posicions antagòniques a les defensades per AulaMèdia. Però les trobades, a més, sempre han intentat concretar les propostes sorgides en els encontres; en alguns casos el debat ha donat pas a iniciatives d'intervenció social.

En aquest sentit cal destacar la Trobada 2003, on el tema que s'hi va tractar va ser "El futur de l'Educació en Comunicació". Fruit d'aquest debat i amb la mirada posada en l'horitzó immediat, es va redactar el Manifest per l'Educació en Comunicació (presentat al Col·legi de Periodistes el 26 de maig de 2004), que va servir per visualitzar les reivindicacions i les demandes que el moviment feia –i, malauradament, encara fa- a l'administració educativa i també a les televisions.

Al mateix temps diferents associacions i sindicats vam posar en marxa una plataforma, que amb el nom de "Taula per l'Educació en Comunicació", va evidenciar la necessitat indiscutible de l'EC. La Taula va canalitzar les reivindicacions pel reconeixement de l'EC i va presentar les seves exigències a les diferents institucions (Departament d'Educació, Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Televisió de Catalunya, etc.), aconseguint així concretar algunes de les propostes bàsiques: integració de l'EC en el currículum obligatori, consells escolars a les televisions públiques, etc.

Una nova etapa
Però si la Trobada del 2003 va suposar un punt d'inflexió important en el moviment per l'Educació en Comunicació, la proposta i articulació d'una nova xarxa cívica, La Xarxa d'Educació en Comunicació -amb noves il·lusions i amb nous col·lectius- ha estat l'inici d'una nova etapa.

El setembre del 2005, des de la redacció d'AulaMèdia proposem a tots els nostres lectors i lectores la creació d'una xarxa que impulsi l'Educació en Comunicació. "Una xarxa que posi en contacte a totes les persones que estan interessades o que ja treballen amb l'EC per poder, així, avançar en la consolidació de l'Educació en Comunicació tant necessària en el segle XXI. Ara (...) s'obre una nova etapa on es fa necessari crear un entramat de persones que facin avançar l'EC, concretar-ne els seus objectius i treballar sobre projectes concrets o a través de diferents grups de treball" (extret de la Presentació de La Xarxa).

En un primer moment, La Xarxa s'articula de forma virtual [www.laXarxa.info], i no és fins al maig del 2006 que La Xarxa decideix organitzar el primer acte: la Trobada 2006; d'aquesta forma la Comissió Gestora de La Xarxa entoma la responsabilitat de l'organització de les Trobades anuals que fins aleshores organitzava AulaMèdia. És en aquesta edició del 2006 de la Trobada on es presenta el document marc de La Xarxa: "El dret a l'Educació en Comunicació", una espècie de carta de ruta de La Xarxa per als propers mesos (anys?).

Presentació de La Xarxa, 29 de setembre de 2006. [Foto: Javier Sin]
El 29 de setembre de 2006, al Centre Internacional de Premsa, La Xarxa d'Educació en Comunicació i els grups que la impulsen es presenten públicament a l'acte Vine!!! on intervenen representants de quatre de les entitats de La Xarxa: AulaMèdia, Edumèdia, Objectiu Comunicació i Neokinok.tv.

En aquesta presentació, La Xarxa d'Educació en Comunicació es manifesta hereva d'aquella Primera Trobada (1997) de professorat i periodistes interessats per l'Educació en Comunicació; sobretot dels seus objectius, entre els quals es troba la de fer una "intervenció mediàtica i social" per impulsar l'Educació en Mitjans. La Xarxa també recull el testimoni de la Taula per l'Educació en Comunicació (març de 2003 a febrer de 2005) i assumeix com a seves tant les propostes com la filosofia que es recull en el "Manifest per l'Educació en Comunicació".

Però, en quin punt estem?
Durant aquests 10 anys, les administracions poc han fet en el camp de l’EC, i si analitzem en detall algunes iniciatives endegades en els darrers anys, veurem com només han contentat la seva clientela, posant en marxa projectes amb un dubtós interès per a la comunitat i amb una projecció educativa minsa.

En altres casos, les propostes de l’administració per treballar l'Educació en Comunicació  Audiovisual en els centres tenen un pressupost escàs -ajudes que suposen més burocràcia que assessorament pedagògic- i que, a més, s'ha retallat posteriorment de forma escandalosa. No és estrany, doncs, que els centres docents busquin altres vies per desenvolupar els seus projectes sobre Educació en Comunicació: propostes que els hi arriben des de l’entramat associatiu o fins i tot de cases comercials.

Curiosament, han estat les administracions que no tenen competències directes sobre l'educació –com el CAC- les que han fet més per l'EC: materials didàctics o estudis sobre l’estat de la qüestió, etc. Però cal destacar, sobretot, la sensibilitat per l’EC des de la Diputació de Barcelona, que assessora els ajuntaments i dóna suport a molts projectes per educar en comunicació.

I el món acadèmic? Ha! la universitat! Tenim la sensació que la universitat -com a institució- podria fer més per aquest reconeixement i incorporació de l’EC en els curricula del segle XXI. Durant aquests 10 anys sempre hem tingut la sensació que observaven el moviment des de la barrera, no sabem encara per què... potser perquè som massa radicals? potser perquè diuen que som quatre gats? Per sort hi ha algunes excepcions: massa poques, però!

Trobada 2006. Barcelona 5 de maig de 2006. [Foto: Javier Sin]
La innovació que suposa l'Educació en Comunicació a les aules i les propostes que formula La Xarxa d'Educació en Comunicació, o d’altres col·lectius que treballen en l'EC, estan més a prop d'Europa que de Madrid. La manca de referències sobre l'EC en la LOE és un clar exemple d'aquesta miopia per part de l'administració educativa. La indiferència en el camp de l'EC del Ministeri en vers de les directius marcades per l'UNESCO o de les iniciatives de diferents institucions europees és incomprensible. Una vegada més... senten però NO escolten.

En definitiva, el motor principal que empeny aquest moviment pel reconeixement i la implementació real de l'EC no són ni les administracions educatives ni tant sols les Universitats, sinó el voluntarisme i la dedicació d'un col·lectiu -cada vegada més ampli- de professorat que, malgrat tot, des de les escoles i els instituts treballa dia a dia contra l'analfabetisme mediàtic.


Notes
       1.- Trobades d'Educació en Comunicació organitzades per AulaMèdia:
Trobada 2005 - "Una educació crítica davant la televisió"
Trobada 2004 - "L'anàlisi crítica i la producció escolar"
Trobada 2003 - "El futur de l'Educació en Comunicació"
Trobada 2002 - "Trobada d'Educació en Comunicació

Trobades d'Educació en Comunicació organitzades per La Xarxa:

Trobada 2006 - "El dret a l'Educació en Comunicació".

 
Francesc-Josep Deó
 
Coordinador
d'AulaMèdia
AulaMèdiaAulaMèdia