AulaMèdia    La passió del jovent per fer cinema 
CinEscola

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
El motiu d’aquest article no és altre que donar-vos testimoni d’un fet engrescador: el naixement d’un grup de cinema integrat majoritàriament per estudiants de secundària obligatòria del Maresme, que s’ha constituït per obra i desig dels seus membres més joves. Encara que sembli increïble, enguany aquest grup no estarà vinculat a cap àrea curricular i per tant serà molt lluny de qualsevol incentiu que no sigui el plaer de gaudir consumint, analitzant i fent cinema. Es tracta d’una agrupació fixa de catorze estudiants i un servidor a la que, eventualment, s’hi sumaran els esforços d’un grup oscil·lant de cinc o sis col·laboradors. Aquests ens oferiran el seu suport en funció del projecte que tinguem entre mans. Val a dir que, a banda d’anunciar-vos el fet, també m’agradaria fer alguna reflexió que ens dugui més enllà del que és anecdòtic.
Anem a pams i intentem fer un petit recorregut per la gènesi d’aquesta iniciativa. Els fonaments de tot plegat, n’estic ben segur, van començar a assentar-se des del mateix instant en què a l’escola vam aconseguir instaurar una seqüenciació dels crèdits variables relacionats amb l’Educació en Comunicació i les TIC, sensible amb la causa que ens mou. És clar que no hi ha innovació sense trencament i, malgrat la persistència en l’immobilisme de certa part del claustre, el currículum variable a secundària va prendre, ara ja fa tres cursos i mercès l’esperit innovador de la nova direcció del centre, una orientació que fins aleshores ens havia semblat utòpica. D’aquesta manera, els crèdits d’informàtica d’usuari 1 i 2 que ja contemplava el currículum variable a la nostra escola, es van trobar, de cop i volta, acompanyats de tres nous variables: presentació multimèdia, iniciació al cinema digital i disseny de pàgines web. Cal dir que aquest plantejament de la part variable també va anar salpebrat d’un desig molt gran de treballar l’Educació en Comunicació d’una manera multidisciplinar pràctica, oferint a les TIC la possibilitat de revelar-se com una eina imprescindible pels nostres alumnes a l’hora de treballar certs continguts en àrees concretes. Així doncs, el professorat va fer l’esforç de detectar, incentivar i engegar iniciatives que permetessin posar en joc d’una forma creativa les habilitats comunicatives del nostre alumnat. Probablement el secret de l’èxit en el nostre plantejament fou no deixar de banda en cap moment la vessant més creativa i, per tant, no oferir al nostre alumnat un mer receptari tecnològic. Algunes de les iniciatives que vam engegar foren:

- Proposar als alumnes de 4t d’ESO que participessin de forma obligatòria, i voluntària pels de 3r d’ESO, a l’edició en curs del “País dels Estudiants”. Aquesta proposta consisteix en elaborar un diari on-line de forma col·laborativa.

- Participar al Consumopolis anual en la seva fase autonòmica. Es tracta de superar en grup unes proves relacionades amb el consum responsable en un entorn virtual i, tot seguit, dissenyar una campanya publicitària o un joc o... Aquest darrer detall varia en funció del curs.

- Treballar a l’àrea de ciències l’anàlisi científica a traves de l’enregistrament i posterior visualització del vídeo amb el programari adequat.

- Organització d’un concurs anual d’audiovisuals i oferir com a premi la participació en el CampusMèdia, la Mostra d’Audiovisuals o qualsevol proposta d’aquest estil.

- Oferir al nostre alumnat, dins del crèdit de síntesi, la possibilitat d’emprar les TIC per a informar-se, interpretar informació o bé expressar-se.

- Visualització, anàlisi i interpretació de pel·lícules relacionades amb temes concrets d’intel·ligència emocional a l’àrea de tutoria de 3r i 4t d’ESO.

Com segurament sabeu, cap d’aquestes iniciatives, que podríem considerar activitats d’ensenyament-aprenentatge, queda contemplada de forma explícita en el currículum educatiu, ja que és tasca del professorat seqüenciar els continguts i les esmentades activitats d’ensenyament-aprenentatge en unitats didàctiques que acaben configurant el que es coneix com a tercer nivell de concreció. Podríem dir que el currículum només contempla aquestes iniciatives i el treball multidisciplinar implícitament, fent-ho d’una forma tan fonedissa que l’èxit de tot plegat rau, com també sabeu, en la bona voluntat del professorat. Una bona voluntat que sovint, per circumstàncies professionals i/o personals que tots coneixem, ni tan sols podem mostrar...

Al llarg de tres anys, els nostres alumnes han estat exposats al plantejament del que us n’he fet cinc cèntims en les línies superiors. Doncs bé, el resultat ha estat d’allò més engrescador: hem detectat un interès creixent dels nostres alumnes pel procés comunicatiu en totes les seves modalitats i una major desimboltura en l’utilització de les TIC. Les habilitats adquirides i, sobretot, el seu interès els ha dut a guanyar el primer premi nacional de la Vanguardia a l’Escola 2004, guanyar dos anys consecutius el Consumopolis a Catalunya 2006 i 2007, guanyar el CIRIT 2007 amb un treball de recerca sobre intel·ligència emocional, participar de forma activa en el primer CampusMèdia i, el que és més transcendent per a nosaltres, demanar la creació d’un grup de treball extra-escolar que donés sortida a les seves inquietuds pel que fa l’expressió audiovisual. Arribat aquest moment, tots els integrants de la nostra comunitat educativa teníem molt clar que allò que pretenien els nanos era la conseqüència lògica de la passió, la confiança i l’apreci pel mitjà audiovisual que darrerament havien experimentat. Sortosament, la situació personal d’un parell de professors feu possible atendre la seva demanda i amb l’esforç d’uns i altres vam engegar el grup de cinema. 

Comptàvem amb l’aula d’informàtica de l’escola, una càmera de vídeo digital domèstica, programari d’edició de vídeo digital -que ens caduca cada 30 dies- i moltes ganes d’aprendre i fer cinema. Els efectes de tanta il·lusió no es van fer esperar. En la nostra primera participació al DiBa Express, un concurs de curtmetratges en format marató de cap de setmana que aplega el bo i millor dels realitzadors professionals i semi-professionals de l’estat, n’hem estat finalistes. Cal tenir en compte que a l’edició 2007 hi han participat 178 equips, dels quals només 12 han resultat finalistes! La nostra participació fou tan sorprenent que, fins i tot, vam desbordar la capacitat organitzativa de la gent del DiBa Express ja que la majoria dels membres del nostre equip, tot i ser finalistes, no van poder entrar a Razzmatazz a l’acte de lliurament dels premis perquè eren menors d’edat.

Enguany, tot i que alguns nanos ja no són alumnes de l’escola, jo mateix ja no en sóc ensenyant i, de moment, ni tant sols disposem de càmera de vídeo digital, el grup de cinema seguirà endavant amb més empenta que mai. Ara bé, tot i la joia que ens omple per la manifesta bona salut del nostre grup, volem fer ressò que seríem molt més feliços si ens sentíssim menys privilegiats i molt més acompanyats. Estem convençuts que això no serà possible mentre certes iniciatives només es contemplin implícitament enlloc d’explícitament i l’Educació en Comunicació a casa nostra no tingui el desplegament en el currículum escolar que mereix.

 
Andreu Rabassa