Portada AulaMèdia
 La enseñanza de los medios de comunicación

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Una de les claus per dur a la pràctica una educació global en matèria de
comunicació és la creació d'espais d'interrelació entre els sectors socials directament vinculats a l'Educació en Comunicació: les famílies, els educadors i les educadores i el col·lectiu de periodistes.

Al llibre La enseñanza de los medios de Comunicación Len Masterman suggereix uns "enfocaments holístics de l'educació audiovisual", buscant una estreta col·laboració entre el professorat d'Educació en Comunicació i els pares i mares, per una banda. Com diu Masterman "la introducció dels programes populars de televisió en l'aula pot ser vista amb desconfiança i fins i tot amb hostilitat per molts pares. A més, l'educació audiovisual pot ser l'àrea del currículum escolar que més intensament incideixi en els hàbits domèstics de consum de mitjans."

Per una altra banda, Len Masterman, també proposa una interacció entre el professorat i els professionals dels mitjans de comunicació, considerant-la clau. "Hi ha pocs fets que puguin tenir més importància i repercussió en l'èxit futur i en la qualitat de l'educació audiovisual que una col·laboració fructífera entre els professors de mitjans i els periodistes de la ràdio i de la televisió."
 

Len Masterman
La enseñanza de los medios de comunicación
Proyecto didáctico Quinrón
Ediciones de la Torre
Madrid, 1993