Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Educar en els nous llenguatges
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDIfusió
Enllaços
Índex
Correu
Els nous llenguatges de la cultura de masses estan configurant un panorama molt complex amb la irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació: ordinadors, videojocs, cds, dvds, telefonia mòbil, televisió digital, comerç virtual... Es tracta d’un nou escenari que, amb l’hegemonia de la xarxa Internet, presenta noves vies d’accés a l’aprenentatge i al coneixement i obri les portes a altres formes de comunicació: missatges sms, converses en xats, correu electrònic, videoconferències... La digitalització de la informació i la capacitat per a transmetre-la a escala planetària té uns efectes tecnològics, uns efectes cognitius i culturals en la vida de les persones i uns efectes socials preocupants. Mentre els "inforics" tindran accés i seran competents en l’ús dels nous suports, els "infopobres", encara que disposen de recursos materials, seran incompetents per a usar-los.

En la nova societat no només cal saber coses, sinò sobretot com obtenir-les, processar-les de manera significativa i funcional, i aprendre-les quan calga. Per tant, ara cal educar també en competències comunicatives que afavorisquen una selecció adequada de la informació i una anàlisi i avaluació de les intencions, els continguts i els contextos d’eixa informació. En aquest sentit el professorat no sols ha d’ensenyar continguts, també ha de facilitar l’aprenentatge cultural, ajudar l’alumnat a seleccionar i avaluar la informació i a transformar-la en coneixement.

Un canvi cultural com el que vivim necessita de ciutadanes i ciutadans crítics i autònoms, preparats per a llegir, entendre i expressar-se amb tots els llenguatges de la comunicació audiovisual i de la cultura multimèdia, capaços d’interpretar el significat profund dels seus missatges. Els nostres infants i joves mereixen una escola que sàpiga encarar aquest repte.

Però les polítiques educatives segueixen desorientades i els governs semblen més preocupats per l’aprenentatge instrumental de les tecnologies que per fomentar la consciència crítica sobre els seus continguts i els seus efectes. És preocupant per això que la nova Llei d’Educació no preste una atenció decidida a aquests fenòmens.

 
Rafael Miralles Lucena
Professor i periodista.
Universitat de València
Universitat de València