Portada AulaMèdia
 Diccionario temàtico del cine

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Els treballs i investigacions sobre el cinema s'ocupen habitualment de directors, estètiques o moviments, de cinematografies de països o de gèneres; i les obres de referència –catàlegs, diccionaris i enciclopèdies– s'estructuren en entrades de cineastes, països o pel·lícules concretes. Aborden el cinema des de dins del cinema; en canvi aquest llibre es situa fora, des dels temes que el cinema ha tractat o des del món reflectit als films. Es tracta de veure què diu el cinema sobre la realitat immediata i també remota, personal o col·lectiva, les relacions socials i humanes, els conflictes, les malalties, els processos socials... És a dir sobre els epígrafs en què s'estructuren els diaris i els prestatges de les biblioteques (societat, cultura, història, economia, comunicació, països...) i, en definitiva, sobre el món experimentat pels espectadors, que necessàriament s'ha de fragmentar per poder-lo estudiar i treballar amb atenció. 

Aquest "Diccionario Temático del Cine" s'estructura en més de 600 eixos temàtics que poden donar resposta a multitud de preguntes de l'estil de quina pel·lícula pot tractar aquest tema que tractarem properament a classe? Es tracta dons, d'una obra imprescindible per a l'escola i especialment per aquells docents interessats en l'educació en cinema i en comunicació.

 

José Luis Sánchez Noriega
Editorial Cátedra
Madrid, 2004