Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Recuperar el temps perdut
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Aula
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
Editorials
Correu
Diuen que moltes vegades l'arbre no et deixa veure el bosc, això els pot passar a molts en analitzar la "situació administrativa" de l'Educació en Comunicació (EC) a Catalunya. Però quan coneixes de prop les actuacions sobre l'Educació en Comunicació en altres països veus com de lluny som encara d'allò que hauria de ser l'EC en el sistema educatiu català.
Durant massa anys ens hem barallat amb l'administració educativa per poder avançar una mica, hem perdut molta energia en aquesta guerra però sobretot hem perdut molt de temps. Durant anys la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació del Departament d'Ensenyament recordava alguns antics regnes d'Al-Andalus, fins al punt que sectors del professorat agrupats al voltant de l'AEIC (l'Associació d'Ensenyants d'Informàtica de Catalunya) havien demanat, en més d'una ocasió, el cap del subdirector.

Finalment tot arriba... Estem segurs que les recents dimissions del subdirector general de Tecnologies de la Informació, Sr. Ferran Ruiz i Tarragó -i d'altres personatges secundaris d'aquesta mateixa pel·lícula- no només han "facilitat la reestructuració" del Departament d'Educació sinó que a més aplanarà el camí per poder avançar, ara ja sense pals a les rodes. No sabem si la nova reestructuració que es proposa serà la millor alternativa, però sí que podem afirmar, en aquest cas, que val més boig per conèixer (amb perdó) que savi conegut. 

El problema ara és com recuperar el temps perdut... Com el Departament d'Educació passa de ser espectador del debat sobre l'EC -un debat on altres administracions ja actuen i són la referència- a ser el principal actor, el principal dinamitzador de l'Educació en Comunicació. De moment les propostes són tímides i insuficients.

Una de les possibilitats per "posar-nos al dia" podria ser la futura Llei Catalana d'Educació, ja que sembla que el Ministeri d'Educació no incorpora l'EC ni en els seus papers ni en en el seu discurs; això sí, mentre ens distreu posant en marxa un debat virtual que filtra, retalla i gestiona.

Cal que l'Administració educativa entomi la necessitat d’alfabetitzar amb els nous llenguatges a la futura ciutadania. El mateix Fòrum d'entitats del CAC -que no se'l pot taxar precisament de radical- recull en el Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual la necessitat que l’Administració educativa incorpori l’Educació en Comunicació Audiovisual "en els currículums obligatoris, en els seus dos vessants: com a recurs i com a objecte d’estudi." Un document, aquest, que inclou i sobretot concreta la majoria dels punts plantejats en el Manifest de la Taula per l'Educació en Comunicació.

Cal mirar bé... perquè el bosc és darrere l'arbre.

 
Francesc-Josep Deó
Coordinador d'AulaMèdia
AulaMèdiaAulaMèdia